top of page
�O upang higit na mapatingkad ang aral ng kasaysayan, ang kabuluhan ng alaala para magabayan ang pagpapahalaga sa salimuot ng kasalukuyan. Ano nga ba ang n�sa �sip ni Pedro Calosa noon?
   
 Nagwala�t sumalpok ang sangkawang tuks�
        nagsayaw ang dahon ng paaning tub�;
        lasa ng amiha�y pawang sa �sang apd�t
        sumundot sa ilong ang sun�g na but�.
Natatangi ang pangwakas na larawang ito hindi l�mang dahil sa may antas na tudlikan ang tugmaan sa naturang saknong. Nakagigimbal din ang atmospera ng sinus�nog (?) na tubuhan at nasus�nog ding katawan ng mga busabos na sakada�upang usisain pa natin ang Kolorum nang higit kaysa pekeng sasakyan ng poot. Sa tulong ng katutubong tugma�t s�kat, ipinasasaliksik pa sa atin ng makata ang ating lum�pas.�
-    Virgilio S. Almario, Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan

Calosa, In Saecula Saecolorum at iba pang mga Tula - Dust Jacket

SKU: DJAG2035
₱559.00Presyo
 • R.B. Abiva
bottom of page