top of page
Bayle Camp, ang batang lalaki sa panahon ng Martial law ang napagbintangang nangangalaga sa grupo ng Rebelde. Dinala ito sa headquarter ng mga sundalo na kung tawagin nila ay Western Command Headquarter (WesComHe) upang imbestigahan. Ito rin ang naging dahilan upang makilala ni Bayle si Airforce Captain Maxine Veil, ang babaeng hindi niya inakalang bibihag sa kaniyang puso.  Sa pagkakataon ito nakilala ni Bayle si General Hilbert Fernandez, ang naging daan kaya ito nahatulang inosente. Doon umalab ang mithiin ni Bayle na mapabilang sa hanay ng Philippine Army sa hinaharap.  Ngunit sa pagbalik ni Bayle sa Baryo Palencia, isang pangyayari ang bumago sa buhay niya. Napadpad ito sa kampo ng mga Rebelde sa pamumuno ni Kumander Akhmad Alif, pinuno ng kilusan laban sa sandatahang lakas.  Ano kaya ang naghihintay na kapalaran para kay Bayle? Isa ba siya sa tutugis sa makakaliwa o magiging isa siya sa mga ito?

Captivated

SKU: SP1206
₱510.00 Regular na Presyo
₱499.80Sale Price
  • Paperback

bottom of page