top of page
Noon pa man ay matindi na ang pagtutol ng adi ni Minaden sa
kanyang pangarap na maging isang eris. Sa kabila nito, ay sinunod
niya pa rin ang kanyang kagustuhan. Hindi niya akalaing ang
kanyang hangarin na mapabilang sa hanay ng pinakamahuhusay
na tagapangalaga ng kapayapaan, ang siyang magdadala ng
kaguluhan sa kanilang mundo at gigising sa katotohanang matagal
na pinatulog ng huwad na kasaysayan.

Dandani

₱714.00Presyo
  • Abigail B. Orijuela
  • All items are non returnable and non refundable
bottom of page