top of page
Si Es Collado ay likas na matalino sa pagpili ng mga akmang kataga na l�pat sa bawat tema para sa kanyang mga hinabing tula. Napakahusay n'yang napagdudugtong-dugtong ang mga salita hanggang sa mabuo ang diwa na s'ya namang nagdudulot ng aliw sa mga mambabasa.
Kawiwilihan ang husay at galing ng pagkakahabi sa bawat tulang nakapaloob dito, kung kaya't kapana-panabik na buklatin ang bawat pahina nito. Iindayog ang bawat salita na magdadala sa mambabasa hanggang sa marating ang kaibuturan ng Puso ng Tula.
~ Chris Ope�a Orcuse
    Author, Hulagway
    Ukiyoto Publishing House

Puso ng Tula

SKU: 9789356453623
₱408.00Presyo
  • Estrella C. Collado
  • All items are non returnable and non refundable
bottom of page