top of page

Nilalaman ng aklat na ang maunlad na kultura at sumusulong na panitikan ng mga Isabeli'o. Kabilang sa pangkat ang mayaman na wika ng mga Ilokano, Ibanag, Itawes, Yogad, at Gad'dang. Sinasakop nito ang mga panitikan at kulturang nasusulat at hindi nasusulat (sa paraang pasalita). Ang aklat na ito ay naglalayong magbigay ng presentasyon at representasyon sa preserbasyon ng kayamanan sa panitikan at kultura ng mga taga-Isabela. Ito ay pagpapayaman sa kinagisnan at patuloy na pagpapayabong sa kalinangang kultural ng mga kasangkot. Isa itong manipestasyon sa patuloy na pagmamahal at paghubog ng kaugalian ng mga pangkat sa pagpapataas sa pedestal ng kalidad ng pagtangkilik at pagtanggap sa panitikan na siyang isa sa kinikilalang tagapamatnubay sa isip, puso, ugali at gawi ng bawat mamamayan. Matutunghayan ang kahusayan at kagalingang taglay ng sinuman na kabilang sa pangkat sa patuloy na pagpapakita at pagmamalamas ng pagiging hubog at hulmadong pag-aangkin ng kultura at tradisyon maging sa mga mabubuti at malaman na gintong aral mula sa mga panitikan. Ang aklat ay naglalaman ng mayamang nakagawian ng mga nagpasimula at patuloy na tinatangkilik sa kasalukuyan at handang magpatuloy sa hinaharap upang mas mabigyang laya ang tunay na ganda at dekalidad sa nakalipas na sistema ng panitikan at kultura. Isang patunay sa progresibong pagtangkilik sa kasaysayan ng pangkat at patunay sa totoong kapangyarihan ng pagmamahal sa sariling kinamulatang aral ng panitikan at mayamang kultura. Tangkilikin, payabungin, damhin, isabuhay at patuloy na mahalin ang pinagyamang kultura at panitikan tungo sa matagumpay na hinaharap mula sa nakalipas patungong bukas.

Talyaw Idi Kalman, Kangrunaan Ken Masakbayan

SKU: 9789355974242
₱357.00Presyo
  • Sanny Pinto, Jun-Jun R. Ramos
  • All items are non returnable and non refundable
bottom of page